skip to Main Content

Föreningens syfte, enligt stadgarna, är att ”…på så många sätt som möjligt bistå medlemmarna i ägandet och vårdandet av Norton motorcyklar.” Klubbens formella namn är ”The Norton Owners Club of Sweden”.

Vi har inget krav på att du som vill bli medlem äger en Norton. Det räcker med att du är intresserad av mc-märket Norton. Medlemskap kostar nu 250 kronor per år från och med år 2023. Bor du utrikes betalar du 300 kr.

Arrangemang under året är framförallt årsmötet helgen före midsommar, men även två träffar; Skåneträffen (i maj) samt Valboträffen i Forsbacka sista helgen i september. För dig som är medlem är deltagandet på årsmötet inklusive mat och logi, helt kostnadsfritt. 

Klubben ger ut en välfylld tidning som som ingår i medlemsavgiften och utkommer med två nummer per år, ett under våren och ett under hösten. I den kan du annonsera gratis, läsa medlemmarnas tekniska tips och reseskildringar samt mycket mer.

Klubben har en hemsida. Syftet med den är att:
…underlätta kontakter mellan medlemmarna, 
…sprida information från styrelsen, 
…skapa, vårda och sprida, via ett diskussionsforum, den stora mängden kunskap som finns och uppkommer i diskussioner mellan medlemmarna. Inte minst är den omfattande tekniska kunskapsbanken på forumet något som underlättar vid exempelvis problemsökningar och renoveringar. Forumet är öppet för alla som besöker sidan, men enbart medlemmar kan göra inlägg. 

Svenska Nortonklubben finns också på Facebook med en sluten grupp där enbart medlemmar kan ingå. 

Klubben har cirka tusen medlemmar.

Back To Top