Årsmöte 2019 - kallelse och agenda

Per G

New member
Hejsan!

Kallelse:
Vi önskar våra medlemmar välkomna till 2019 årsmöte.

Årsmötet hålls den 15 Juni med start kl 15.00.
Plats; Djulö camping, strax söder om Katrineholm.
Mera detaljer finner ni i vår eminenta klubbtidning.

Agenda:

1. Mötets öppnande.
Val av mötesordförande och sekreterare.
Redogör dagordningen.

2. Kallelse till årsmötet.
Kommentarer.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Upprätta röstlängd.

4. Verksamhetsberättelse 2018

5. Kassa och revisionsberättelse 2018

6. Styrelsens ansvarsfrihet 2018

7. Redaktören och Registerhållare redogör

8. Val av styrelse.
Valberedningen.

9. Övriga frågor.

10. Mötet avslutas.

Vänliga Hälsningar,

Styrelsen.
 
Top