skip to Main Content
Sommarens Träffar

Sommarens träffar

Med anledning av Coronavirusets härjningar kan det bli aktuellt att ställa in klubbens träffar. Förhoppningen är ändå att den uppkomna situationen kommer att vara över inom rimlig tid.

För närvarande gäller att samtliga träffar fortfarande skall hållas. Styrelsen tillsammans med respektive träffs organisatörer kommer att uppdatera informationen på hemsidan och i Facebookgruppen (The Norton Owners Club of Sweden) efter hand.

Träffarna hålls följande datum:

Skåneträffen 15-17 maj

Årsmötet 12-14 juni

Äppelboträffen 10-12 juli

Vi uppmanar medlemmarna att hålla sig ajour via hemsidan och Facebookgruppen om träffarna. Just nu kan vi bara se tiden an.

Styrelsen genom Lasse Larsson

Back To Top