skip to Main Content

Våren 1968 kontaktade Åke Larsson från Finspång Nortons generalagent i Sverige -Rådhes motor- för att få hjälp med att starta en klubb för nortonägare. Via en av Rådhes annonser i MC-Nytt spreds därför information om en planerad nortonträff i september 1968. Försöket lyckades och en liten klubb bildades under hösten, dock i blygsam skala och verksamheten lades ner efter något år.

Försöket upprepades i början av 1980-talet. En handfull entusiastiska nortonägare bildade då ett litet nätverk i syfte att starta en svensk klubb för nortonintresserade. Drivande och initiativtagare var paret Ann-Christine och Staffan Ericsson i Trollhättan. Tillsammans med Toni Eklund i samma stad, satte de in information i tidningarna Bike och Mc-Nytt för att berätta att de planerade att bilda en klubb för svenska nortonägare. Målet var att ett tjugotal intresserade skulle höra av sig. Det slogs med råge, cirka 40 personer svarade på informationen!

Under våren 1982 påbörjade man förberedelserna för en träff, därtill skissade man på stadgar och tog fram ett förslag till klubbemblem.

Under försommaren samma år grundades Svenska Nortonklubben officiellt på Häljanäs camping i Långasjö i Småland. Det formella namnet blev Norton Owners Club of Sweden. Staffan Ericsson valdes till klubbens förste ordförande och i de nytagna stadgarna slogs fast att klubben var öppen för alla med intresse för mc-märket Norton. Något krav på ägande av en nortonmaskin ställdes inte.

Arbetet var nu i full gång. Klistermärken, tyg- och emaljmärken beställdes. Emaljmärkena graverades via Janne Olsson i Hällefors, med de individuella medlemsnumren. En liten redaktion för en klubbtidning bildades kring Nils-Erik Kleven i Lessebo. Ytterligare en viktig grund för klubben lades av Ingvar Karlsson i Nossebro, som med hjälp från försäkringsbolaget Skandia erbjöd förmånliga försäkringar.

Antalet intresserade ökade och efter några år var medlemsantalet uppe i 500 personer. Idag har klubben cirka tusen medlemmar.

Redan från klubbens start, har en viktig del varit arrangerande och/eller deltagande på olika mc-träffar. Så är det även i dag. Störst är klubbens årsmöte, vilket alltid arrangeras helgen före midsommar. Andra träffar är Skåneträffen (i början av juni) och Äppelboträffen (andra helgen i juli). Mer exakt information om både klubbens träffar och andra träffar som kan intressera klubbens medlemmar, finns i klubbtidningens vårnummer samt på annan plats på hemsidan.

Back To Top