skip to Main Content

Klubbens träffar i sommar

Årsmötet. Klubbens första träff blir årsmötet veckan före midsommar, den 18-20 juni. Preliminärt räknar (hoppas) styrelsen med möjlighet till övernattning, därför är…

keep reading
Back To Top